The Isle

Film based work

The Isle är ett filmbaserat verk som undersöker sälj- och ägandekulturen.

https://www.youtube.com/watch?v=SswH6vb2dJ0