Edge City Talk show
A live talkshow recording

Link to the video documentation
https://vimeo.com/80187817

This performance took place outdoors in Husby/Stockholm.
Participants:
Actor (talkshow host): Emma Weidenhielm
Talkshow guests: Local office workers Åke Lindström, Arash Sofla, Local activist: Inga Harnesk
Musician: Jonas Karlén
Vinjett Music by The golden Paraply
Director of camera: Tommy Boije
Camera operators: Sarah Gampel, Tommy Boije and Tobias Sjöberg

About Edge City Talk Show

In this performance Anoushirvani is focusing on the informal boundaries between the suburbs of Husby and neighbouring Kista. In the art project entitled Edge City Talk Show she continued her work on experiences as to how bodies in the public domain are regulated and defined by invisible boundaries.The boundary between Kista and Husby is not just an economic and social boundary. It is also a boundary between work and private life, production and reproduction. Husby gets placed in the “home” category while Kista means “work”. These positions are also gendered and categorized by age. Ester Barinaga’s ethnographic study of the area shows how the division that exists there is further reinforced by media reporting. On one side of the divide there are children, old people and women. The people are immigrants and they are occupied with looking after the elderly and children. On the other side are employed, middle-aged men. The inhabitants are “nomads” and they belong to an international class. In Husby people are isolated from Sweden while in Kista they have contact with the world around them. This division, created by the media, creates a sort of identity for the people living in the neighbourhood even though it may not agree with the facts. In her work, Anoushirvani investigates these contrasts and boundaries by creating a sort of hybrid out of the two suburbs. By moving office equipment from Kista to the public spaces of Husby and by using jargon from a typical talk show she places a familiar image in the “wrong” place, thus clarifying the contrasts by means of a concrete situation. Local celebrities are invited to discuss their views about work, “networking” and their own desks. The hostess for the talk show speaks to her guests in Swedish with an American accent, discussing issues like how to dress for work, which colours one chooses for the office and why one wants to sit on the upper floors of a skyscraper. Everything is “brilliant”.

Text by Karin Hansson
Artist, curator and PHD student at The Royal Institute of Art and Department for Computer and Systems Science (DSV), Kista/Stockholm

The term: Edge City
http://geography.about.com/od/urbaneconomicgeography/a/edgecity.htm

In Swedish

Edge City Talk Show består av en performance där en tv-inspelning äger rum. Tv-teamet står på en scene i skiftande rosa och grå nyanser mitt på en öppen plats mellan moskén fontänen på torget i stadsdelen Husby. Teamet spelar in två 20 minuter långa program regisserade av Anoushirvani. Publiken sitter i en halvcirkel framför scenen och lyssnar intensivt. Några förbipasserande stannar för att se vad som pågår.

Temat för Tv-programmet bygger på idén om skrivbordet och kontorsmiljön som en symbol för arbete, som makt och välstånd, men också för intimitet och privatsfär. “Vilket skrivbord sitter du vid?” – är programmets existentiella fråga.

Många underhållningsprogram fokuserar på privatsfären, det är boendet, maten, utseendet och kärleken som avhandlas i tv-soffornas intima rum. på scenen i Edge City Talk Show, placerar Anoushirvani det moderna skrivbordsmiljön i strålkastarljuset och låter gästerna diskutera sina olika arbetsstrategier och små vanor. Gästerna består av lokala kändisar som blir intervjuade av programledaren vars kraftiga amerikanska brytning symboliserar den internationella företagsmiljö som Kista står för, medierad genom en amerikansk kultursfär.

Shiva Anoushirvani fokuserade på de informella gränserna mellan orterna Husby och närbelägna Kista och hur kroppar i det offentliga rummet regleras och definieras av osynliga gränser. Husby, en stadsdel som signifierar privatsfär och reproduktivt arbete, till skillnad från närbelägna kontorsstaden Kista. I "Edge City " reproduceras de starka kontraster och den tudelning som syns i den mediala bilden av orterna.

Text av Karin Hansson i dialog med Shiva Anoushirvani
Texen är delvis ett utdrag ur publikation om utställningen Performing the Common samt en artikel i Tidskrift för genusvetenskap med fokus på Konstnärlig forskning.

Image: Martin Hultén
Text: Karin Hansson