Wonder Wander (Parklek)

Wonder Wander är ett performance -verk som tog plats under två dagar på en mässa samt på Kulturhuset i Stockholm år 2009.
Verket utgjordes av en promenad där barn mellan 6-13 år, med fundersamma, brådmogna och lekfulla uttryck möter vuxna mässbesökarna. Ett samtal ring politik och framtiden uppstår.

Bilderna nedan är från repetitionen.