Hem » Hur långa skidor ska man ha?
Hur långa skidor ska man ha

Hur långa skidor ska man ha?

by Jakob Berg

Att välja rätt längd på skidorna är inte enkelt. Det finns många parametrar att förhålla sig till för att kunna göra det perfekta valet. Åker du längd eller slalom? Hur van är du att åka? Var vill du åka? Vad har du för åkstil? Frågorna är många och det är kanske inte alltid så lätt att besvara alla. Här nedan följer en guide för dig som ställer dig frågan: “Hur långa skidor ska man ha?”

Hur långa slalom skidor ska man ha?

Om du åker slalom kan du välja lite olika skidlängd beroende på din nivå och vilket underlag du vill åka på helst. Även din åkstil spelar roll eftersom en kortare skida i regel ger kortare svängar. Man brukar säga att alpina skidor generellt ska vara inom intervallet ±10 cm jämfört med åkarens längd. 

Skidor som är tänkta att användas i pist ska vara cirka 10 cm kortare än dig (upp till nästippen) och offpistskidor kan ofta vara lika långa som dig eller till och med längre. Är du en nybörjare rekommenderas du att börja med ännu kortare skidor, upp till hela 20 cm kortare än dig. Detta beror på att det blir lättare att svänga vilket också begränsar farten. 

Hur långa längdskidor ska man ha?

Även den rekommenderade längden på längdskidor kan variera. Här spelar främst vikt, erfarenhet och stil in. För klassisk skidåkning brukar man i regel använda en skida som är 20 cm längre än åkaren. Fristil kräver dock en lite kortare skida, så där säger man istället ungefär 10-15 cm längre. 

Hur långa skidor ska man ha till barn?

Inom slalom rekommenderas ungefär samma förhållningsregler för barn som för vuxna. För nybörjare gäller 20 cm kortare än åkaren, annars 10 cm och som längst lika långa som barnet. Även här kan det såklart variera beroende på exempelvis vilken typ av åkning skidan ska användas till.

Längdskidor för barn ska vara ungefär 10-20 cm längre än barnet. För de allra minsta, upp till ungefär 5 år, rekommenderas lite kortare skidor som är ungefär lika långa som barnet istället. Även här ska skidan vara cirka 10 cm längre om barnet ska åka fristil.

Related Articles