Hem » Kostnadsanalys: Investering och implementering av cobots i industrierna

Kostnadsanalys: Investering och implementering av cobots i industrierna

by Maja Nordström

Dagens teknologiska utveckling går i rasande fart och har de senaste åren förändrat spelplanen inom industriell automatisering. En spännande och nyskapande teknik som börjat revolutionera industrierna är användningen av kollaborativa robotar, eller cobots som de även kallas.

I den här artikeln kommer vi gå igenom vad cobots egentligen är och utföra en kostnadsanalys för investering och implementering av cobots i industriprocessen.

Vad är cobots?

Kortfattat är cobots en robot som är speciellt designad och utformad för att kunna samarbeta med människor och andra maskiner. De här robotarna är utrustade med flera kameror och sensorer som gör att de kan interagera med människor och anpassa sig efter sin omgivning. Det gör att robotarna kan arbeta sida vid sida med andra på ett säkert och effektivt sätt.

Kostnadsanalys av cobots i verksamheten

Att köpa in och implementera cobots i verksamheten kostar mycket pengar, vilket gör att många företag inte riktigt vågat ta det steget. Därför har vi här samlat de kostnader som är associerade med cobots, samt de fördelar som tekniken innebär så att du kan avgöra hur lönsamt det är att implementera i er verksamhet.

Kostnader

  • Inköpskostnad: En av de största kostnaderna är det faktiska inköpet av cobots. Hur stor den här initiala investeringen är varierar beroende på robotens komplexitet, kapacitet och hur många ni behöver. Den initiala inköpskostnaden är relativt hög, vilket absolut måste räknas med i kalkylen.
  • Implementeringskostnader: Det är inte bara att köpa en robot och sätta den på golvet. Implementering av cobots kräver både installation, utbildning och integrering med befintliga system. Beroende på företagets behov och förutsättningar varierar de här kostnaderna.
  • Underhåll och service: Precis som alla maskiner kräver kollaborativa robotar regelbunden service och underhåll. Även om det kan vara en relativt liten kostnad i sammanhanget är det viktigt att budgetera för de här kostnaderna så att robotarna kan fortsätta arbeta effektivt.
  • Arbetskraft: Medan cobots är väldigt effektiva och kan utföra många olika uppgifter behöver de ändå mänsklig övervakning och assistans. De kommer med andra ord inte ersätta företagets anställda så arbetskostnader behöver fortsatt räknas med, om än i mindre skala.

Fördelar

  • Ökad produktivitet: Cobots kan arbeta dygnet runt utan att tappa fokus och energi, vilket gör att produktionen kan fortsätta dygnet runt. De kan även accelerera produktionen i olika arbetsuppgifter, vilket ökar produktiviteten i hela verksamheten.
  • Kvalitetsförbättring: Kollaborativa robotar är otroligt noggranna och utför gärna repetitiva uppgifter med hög precision. Det minskar risken för fel och defekter i tillverkningen, vilket sparar pengar och resulterar i produkter med högre kvalitet.
  • Minskade arbetskostnader: Även om cobots inte helt ersätter mänsklig arbetskraft så kan de leda till drastiskt minskade arbetskostnader för företag då de automatiserar flera uppgifter.
  • Flexibilitet: Cobots kan enkelt programmeras om och anpassas för olika uppgifter och processer utefter behov. Om den exempelvis på morgonen behövs för montering och på eftermiddagen för palletering är det inga problem.

Sammanfattning av vår kostnadsanalys

Även om det är kostsamt att köpa in och implementera cobots i verksamheten så är det i de allra flesta fall lönsamt i längden. Genom att göra det sparar företaget in på arbetskraft samtidigt som produktionen effektiviseras, kan hålla på dygnet runt och minskar risken för kostsamma fel.

Analysera företagets produktionsprocesser och se vart ni tror att cobots kan hjälpa till att automatisera och effektivisera. Räkna ut hur mycket tid och pengar som ni kan spara in och faktorisera in det när ni budgeterar för robotarna.

Related Articles