Hem » Hur mycket är en bitcoin värd?
BITCOIN

Hur mycket är en bitcoin värd?

by Jakob Berg

Bitcoin är en digital valuta som skapades 2008 och började användas 2009. Till en början var många skeptiska till den digitala valutan, men med tiden har den blivit allt mer accepterad som ett legitimt betalningsmedel. I El Salvador har bitcoin till och med fått status som officiell valuta. 

I juli 2022, är en bitcoin värd i runda slängar 216 000 kr i sek. I amerikanska dollar är värdet ungefär 20 800 kr. Värdet förändras som alla andra valutakurser så det är omöjligt att exakt beskriva hur mycket en bitcoin är värd i andra kurser, som SEK, utan att riskera att siffran blir inaktuell. En bättre fingervisning är att titta på hur kursen har förändrats över året. 

Bitcoin kurs och prisutveckling

Under 2022 har bitcoin stadigt tappat värde, från att ligga på lite drygt 400 000 kr i början av januari till dagens värde på lite mer än 200 000 kr. Men ser man på lite längre sikt har istället bitcoin ökat sitt värde kraftigt. 

Hur mycket är en bitocoin värd? Det beror alltså på när man frågar! Bara över de senaste fem åren har bitcoin ökat många hundra procent från att ha varit värt runt 30 000 kr under 2017. Det är en rejäl prisutveckling som har gett stora vinster åt många bitcoin-ägare. 

Hur mycket är en bitcoin värd i framtiden?

Om man följer de senaste årens prisutveckling kan man gissa att värdet på bitcoin är på väg uppåt. Med El Salvadors införande av bitcoin som officiell valuta har värdesystemet dessutom fått en validitet, en trovärdighet som banker tillsammans med andra valuta-aktörer måste förhålla sig till. 

Det som ligger valutan i fatet är att den baseras på datorteknik som drar mycket el, och mycket el kräver en stor elproduktion som idag bidrar till ökad global uppvärmning. Frågan – hur mycket är en bitcoin värd idag – kan mycket väl vara en fråga om hur mycket vård valutasystem är värt i termer av hållbarhet. Har vi råd att använda el-energi för att skapa en digital valuta?

Related Articles