i en plats full av hot
Kärlek, när du söker skydd: i en plats full av hot